||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

           วัดปรือคัน ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วีดิทัศน์นำเสนอผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมฯประจำปี 2559 : นายเจริญ ปรือปรัก

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์