||-|| ฝึกจิต ฝึกนิสัยให้เป็นคนเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยใจดี ใจเมตตา ใจกล้าหาญและอดทน||-|| อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตคุณ แต่คุณต้องกำหนดชีวิตคุณ ด้วยตัวคุณเอง||-|| รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา = พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม||-|| เสียงติชม ใครยึดถือก็คือคนโง่ เหมือนกินลมปาก กินน้ำลายของคนอื่นเขา!!!!(หลวงพ่อลี ธมฺมธโร)||-|| อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องอมทุกข์ เพราะคำพูดของคนอื่น ที่ไม่เข้าหูเราเลย!! ||-|| ...พอเห็นแก่ธรรมะ ความเห็นแก่ตัวมันก็หายไป...พอเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ธรรมะมันก็หายไป...(ปัญญานันทภิกขุ) ||-|| องค์คุลิมารยังกลับใจ เราเป็นใครทำไมไม่กลับสันดาน!

กราบสักการะสามีจิกรรมพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี,พระราชธรรมสารสุธี,พระรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

            ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ , ภูสิงห์ , ยางชุมน้อย ร่วมกราบสักการะสามีจิกรรมพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี,พระราชธรรมสารสุธี,พระรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดและรองจจ.ทั้งสองที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม,วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวงและวัดกลางขุขันธ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์เมื่ออยู่จำพรรษาแล้ว จะต้องมีการทำสามีจิกรรม ต่อเจ้าคณะผู้ปกครอง เพื่อรับฟังโอวาทและข้อวัตร ปฏิบัติของคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป    โดยการนำของพระครูพิศิษฏร์ธรรมานุศาสก์ ,พระครูประภัศร์สุตาลังการ , พระครูสิริคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอทั้งสามพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบล,เจ้าอาวาสร่วมถวายสักการะสามีจิกรรมเป็นจำนวนมาก กราบขอบพระคุณในความเมตตาจากพระมหาเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่ง   โดยในวันนี้ พระราชกิตติรังษี จจ.ศรีสะเกษ ได้ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า "อสรพิษนิดเดียวก็ให้กลัว อันว่าความชั่วนิดเดียวก็ให้เกรง" ซึ่งเป็นโอวาทที่สอนให้เราทั้งหลายตั้งอยู่ในความดี อย่าประพฤติความชั่ว

กราบนมัสการที่มาภาพ/ข่าว จากเฟส :พระเอกพันธ์ แพงมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์